Dreptul tau în UE

UPDATE:
Romanii au dreptul:

să-şi caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE
să lucreze în ţara respectivă, fără a avea nevoie de un permis de muncă
să locuiască în ţara respectivă în acest scop
să rămână în ţara respectivă după expirarea perioadei de angajare
să beneficieze de acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării respective în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje sociale şi fiscale.

De asemenea, cetăţenii UE îşi pot transfera anumite drepturi legate de asigurările de sănătate şi de securitate socială în ţara în care urmează să se angajeze (secţiunea coordonarea sistemelor de securitate socială ).

Libera circulaţie a lucrătorilor se aplică, de asemenea, în termeni generali, ţărilor din Spaţiul Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

În cazul persoanelor care lucrează în anumite sectoare de activitate, este posibilă recunoaşterea calificărilor profesionale în alte ţări (secţiunea recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale).

Coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul UE prevede dispoziţii menite să protejeze drepturile cetăţenilor care se deplasează în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.
Cine poate beneficia de această libertate de circulaţie?

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (ex. cetăţenii UE care se stabilesc într-o altă ţară a UE pentru a căuta un loc de muncă, în anumite condiţii)
Cetăţenii UE care lucrează în alt stat membru
Cetăţenii UE care revin în ţara de origine după ce au lucrat în alt stat membru
Membrii de familie ai acestora.

În cazul persoanelor care intenţionează să devină lucrători independeţi, al studenţilor, al pensionarilor şi al altor categorii de persoane inactive din punct de vedere economic, se aplică reguli diferite. Pentru detalii, consultaţi site-ul Europa ta.
Ce restricţii se aplică?

Dispoziţiile menţionate pe acest site se aplică persoanelor care-şi exercită dreptul de liberă circulaţie în scop profesional.
Există o serie de restricţii aplicabile din considerente care ţin de siguranţa publică, de ordinea publică, de protecţia sănătăţii şi de eligibilitatea pentru un loc de muncă în sectorul public.
Anumite restricţii temporare se aplică în cazul cetăţenilor din Croaţia

Acest site: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

vi se adresează dumneavoastră, cetăţenilor europeni şi familiilor dumneavoastră! Conţine informaţii utile privind drepturile de care beneficiaţi şi sfaturi practice pentru a vă ajuta să călătoriţi în UE.

Cetăţenii din afara Uniunii Europene pot găsi informaţii referitoare la condiţiile aplicabile celor care doresc să emigreze într-una din ţările UE.

Dacă aveţi întrebări generale despre UE, contactaţi Europe Direct sau sunaţi la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 (Detalii) .

Călătorii

Documente necesare
Drepturile pasagerilor
Ce puteţi lua cu dumneavoastră?
Bani şi taxe
Siguranţă
Pachetelede servicii turistice și dreptul de folosinţă pe durată limitată

Lucrători şi pensionari

Munca în străinătate
Căutarea unui loc de muncă în străinătate
La pensie, în străinătate
Impozite
Șomaj și prestații sociale

Autovehicule

Automobile
Permisul de conducere
Asigurări
Înmatriculare

Formalităţi de şedere

Lucrători şi pensionari
Studenţi
Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
Documente şi formalităţi
Participarea la alegeri în altă țară din UE

Educaţie şi tineret

Şcoală
Universitate
Stagii
Cercetători
Voluntariat

Sănătate

Asistenţă medicală neplanificată
Asistenţă medicală planificată
La farmacie
Stabilirea în străinătate

Familie

Copii
Cupluri

Consumatori

Cumpărături
Drepturile utilizatorilor de servicii on-line
Servicii financiare
Tratament inechitabil

Mai inainte de 2014 situatia era asa:

Despre dreptul la munca in general:

În principiu, fiecare cetățean al UE are dreptul de a lucra și de a locui în alt stat membru fără a fi discriminat pe motiv de naționalitate. Cu toate acestea, în ciuda progreselor realizate, încă mai există obstacole de natură juridică, administrativă și practică în calea exercitării acestui drept (de exemplu existenta aranjamentelor tranzitorii). Un raport recent privind aplicarea Directivei 2004/38/CE (privind dreptul la libera circulatie in UE) a ajuns la concluzia că transpunerea acesteia a fost în general dezamăgitoare și a subliniat o serie de probleme cu care se confruntă în străinătate cetățenii UE, lucrători sau nu, care se deplasează în afara granițelor.

Un raport al Comisiei Europene dat publicității in 2008 arată că lucrătorii mobili din țările care au aderat la UE în 2004 și 2007 au un impact pozitiv asupra economiilor statelor membre și nu le provoacă acestora perturbări serioase pe piețele forțelor de muncă. Lucrătorii din UE-8, ca și cei din Bulgaria și România, contribuie semnificativ la creșterea economică durabilă fără să-i înlocuiască pe lucrătorii bastinasi și fără să le micșoreze acestora salariile. Atât pentru UE în general, cât și pentru majoritatea țărilor, fluxurile de forță de muncă sunt limitate comparativ cu dimensiunile piețelor forței de muncă și cu influxurile provenite din țări din afara UE.

In ianuarie 2009 Grecia, Spania, Ungaria si Portugalia au ridicat restrictiile asupra pietei de munca pentru bulgari si romani, iar de la 1 mai si Danemarca a urmat aceeasi directie. Din pacate, in luna august a anului 2011, dat fiind conditiile de criza economica grave, Spania a reinstalat restrictiile pentru romani. Pana in 31 decembrie 2013 insa celellate pot mentine inca aranjamentele tranzitorii, restrictionanad romanico si bulgarilor accesul liber pe piata muncii in baza unor dovezi care sa ateste un pericol real asupra pietei de munca.

Dreptul de a cauta un loc de munca:

Cetăţenii UE au dreptul:

 • să-şi căute un loc de muncă în altă ţară din UE
 • să beneficieze de asistenţă din partea agenţiilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, la fel ca şi resortisanţii ţării gazdă
 • să locuiască în ţara gazdă pentru o perioadă suficientă pentru a-şi putea căuta un loc de muncă, pentru a aplica pentru un post şi pentru a fi angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu pot fi expulzate dacă pot dovedi că încă sunt în căutarea unui loc de muncă şi că au şanse reale de a fi angajate.

 

Dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă în altă ţară, vă recomandăm să consultaţi site-ul EURES. Aici găsiţi informaţii utile referitoare la posibilităţile de angajare şi condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Persoanele care lucrează într-un alt stat membru au drept de şedere în ţara respectivă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei care îşi caută un loc de muncă. Ţara gazdă le poate cere acestor „lucrători migranţi” să se înscrie la autorităţile competente (Directiva 2004/38/CE).

Dreptul de rezidenta:

Cetaţenii Uniunii, aşadar şi cetaţenii români, au dreptul de a ramâne pe teritoriul unui stat membru pentru o perioada de pâna la 3 luni, fara nici o condiţionare sau formalitate, alta decât aceea de a deţine o carte de identitate sau un paşaport valabile. Membrii de familie ai unui cetaţean al Uniunii care nu au cetaţenia unui stat membru, pot rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de pâna la trei luni numai daca îl însoţesc pe cetaţeanul UE ai carui membri de familie sunt.

Un cetaţean român poate ramâne pentru o perioada mai mare de 3 luni pe teritoriul unui alt stat membru, daca îndeplineşte una dintre urmatoarele condiţii: 1. este angajat sau desfaşoara o activitate independenta; 2. este înscris într-o instituţie de învaţamânt sau de instruire vocaţionala sau este student şi are o asigurare medicala; de asemenea, asigura autoritaţile naţionale ale statului în care vrea sa rezideze, printr-o declaraţie sau prin mijloace echivalente, ca nu va deveni o povara pentru serviciile sociale; 3. este membru al familiei unui cetaţean al Uniunii (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiica), chiar daca nu are cetaţenia unui stat membru (procedura de reîntregirea familiei).

Membrii de familie:

Următoarele categorii de membrii ai familiei lucrătorului migrant, indiferent de naţionalitate, au drept de şedere în ţara respectivă :

 • soţul sau soţia
 • partenerul înregistrat (cu condiţia ca ţara gazdă să considere parteneriatul înregistrat ca fiind echivalent cu căsătoria)
 • descendenţii direcţi în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în întreţinerea sa
 • descendenţii direcţi pe linie ascendentă aflaţi în întreţinerea sa (ex.părinţi, bunici).

De asemenea, statele membre trebuie să faciliteze intrarea şi şederea pe teritoriul lor pentru următoarele persoane:

 • alţi membrii de familie care se află în întreţinerea sau sunt membri ai gospodăriei lucrătorului
 • alţi membrii de familie cu probleme grave de sănătate care necesită îngrijiri din partea lucrătorului
 • partenerul de viaţă al lucrătorului, cu care acesta are o relaţie durabilă. 

În caz de divorţ, anulare a căsătoriei, încetare a parteneriatului înregistrat, deces sau plecare a lucrătorului din ţara respectivă, membrii familiei îşi pot păstra dreptul de şedere, în anumite condiţii.

Restrictiile legate de dreptul la munca se pot lua in anumite conditii:

 • măsurile luate nu pot afecta libertatea de deplasare, ci numai dreptul de muncă
 • în primii doi ani de la aderare, guvernele ţărilor care au aderat la UE înainte de 2004 determină
 • lucrătorii care fac obiectul unor restricţii naţionale trebuie să aibă prioritate faţă de cei provenind din ţări din afara UE
 • din momentul în care aceşti lucrători sunt angajaţi legal într-o altă ţară din UE, au dreptul de a beneficia de tratament egal, în aceleaşi condiţii ca lucrătorii din ţara în care lucrează!

Mai jos gasiti informatii utile privind: Italia, Franta, Germania, Marea Britanie si Belgia.

Esti roman in Italia…

Guvernul italian a hotărât sa aplice dispoziţii tranzitorii pentru o perioadă de un an înainte de a permite cetăţenilor români şi bulgari să aibă acces deplin la locuri de muncă remunerate. 

Nu există nici o restricţie în ceea ce priveşte lucrătorii liber profesionişti.
Dispoziţiile tranzitorii menţionate mai sus prevăd deschiderea imediată a următoarelor sectoare:
– agricultură, servicii hoteliere şi turism

– servicii casnice şi servicii de îngrijire

– construcţii

– inginerie

– management şi muncă înalt calificată

– muncă sezonieră.

Orice angajator care doreşte să angajeze lucrători români sau bulgari într-unul din sectoarele menţionate mai sus trebuie să respecte reglementările privind ocuparea forţei de muncă în vigoare în prezent şi trebuie să anunţe toate centrele de ocupare a forţei de muncă, precum şi instituţiile competente de securitate şi asistenţă socială.
Lucrătorii din noile state membre trebuie să solicite un permis de şedere oficiului de poliţie competent („Questura”) personal sau prin poştă.

Ce tip de permis trebuie să aibă un cetăţean din România pentru a putea intra pe piaţa muncii?

Este necesară obţinerea unui permis de muncă. Formularul pentru solicitarea unui permis de muncă este disponibil on-line.

ModuloNeocomunitari.doc

Ce criterii se aplică pentru eliberarea unui permis de muncă?

Orice angajator care doreşte să angajeze un cetăţean roman sau bulgar trebuie să solicite un permis de muncă pentru toate sectoarele, cu excepţia următoarelor: agricultură, servicii hoteliere şi turism, servicii casnice, servicii de îngrijire, construcţii, inginerie, management şi muncă înalt calificată, precum şi muncă sezonieră.

Ce procedură trebuie să urmeze un solicitant de loc de muncă pentru a obţine un permis de muncă?

Pentru toate sectoarele economice altele decât cele de mai sus, lucrătorii români şi bulgari trebuie să solicite un permis de muncă oficiului de poliţie competent (“Questura”) din provincia în care vor lucra, pentru a solicita un permis de reşedinţă.

Solicitanţii de locuri de muncă pot obtine mai multe informaţii de aici, de pe site-ul Ministerului de Interne (http://www.interno.it) şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (http://www.welfare.gov.it).

Ce procedură trebuie să urmeze un angajator pentru a recruta lucrători originari din România

Pentru toate sectoarele economice cu excepţia următoarelor: agricultură, servicii hoteliere şi turism, servicii casnice, servicii de îngrijire, construcţii, inginerie, management şi muncă înalt calificată şi muncă sezonieră, lucrătorii români şi bulgari pot fi angajaţi printr-o procedură simplificată implicând cererea, prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) adresată de către angajator centrului competent de consultanţă pentru imigrare (“Sportello Unico per l’Immigrazione”), a unui permis de muncă, folosind formularul adecvat pentru cetăţenii noilor state membre, (ModuloNeocomunitari.doc), disponibil pe site-ul Ministerului de Interne (http://www.interno.it) şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (http://www.welfare.gov.it)

De unde poate obţine un angajator mai multe informaţii?

Mai multe informaţii pot fi obţinute de pe site-ul Ministerului de Interne
(http://www.interno.it) şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (http://www.welfare.gov.it).

Informatie preluata integral de pe website-ul EURES: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=free&lang=ro&countryId=IT&fromCountryId=RO&accessing=0&content=1&restrictions=1&step=2

Esti roman in Belgia

Procedura standard de obtinere a permiselor de munca:

Indiferent de regiunea in care va aflati, in principiu, exista o singura lege care guverneaza dreptul dumneavoastra de sedere. Autoritatile trebuie sa aplice urmatorul decret regal: „Arrete royal du 8 octobre 1981 concernant l’accés au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des etrangers”. Prin prisma marturiilor venite din partea unui numar destul de mare de romani, trebuie sa mentionam faptul ca uneori legea este aplicata doscretionar, inregistrandu-se cazuri de abuzuir si nedreptati grave.

Asadar, românii au nevoie de un permis de munca pentru a putea lucra legal în Belgia şi trebuie sa se faca dovada ca pe piaţa belgiana a muncii nu a fost identificat un lucrator pentru postul pe care se doreşte angajarea cetaţeanului român. Mentionarea se face pe formularele de cerere a permisului de munca, disponibile pe website-ul: http://www.bruxelles.irisnet.be/travailler-et-entreprendre/travailler/travailler-comme-ressortissant-etranger/autorisation-doccupation-et-permis-de-travail-b

Legislaţia belgiana prevede 3 categorii de permis de munca:

-de tip A, cu o durata nelimitata, valabil pentru toate profesiile salariate,

-de tip B, cu valabilitate determinata, de maximum 12 luni, care da dreptul la ocuparea unui loc de munca doar la un angajator

-de tip C, cu durata determinata şi valabil pentru toate profesiile salariate.

Pentru angajaţii titulari ai unui permis de munca de tip A, nu se cere nici o autorizare de ocupare a unui loc de munca, însa documentul îşi pierde valabilitatea daca deţinatorul sau lipseşte din ţara pentru o perioada mai mare de un an (numai daca aceasta absenţa nu a antrenat pierderea dreptului sau a autorizaţiei sale de şedere).

Permisul de munca de tip B se acorda din oficiu muncitorului interesat, ca urmare a acordarii catre angajator a autorizaţiei de ocupare a forţei de munca. Durata de valabilitate a permisului este aceeaşi cu durata de valabilitate a autorizaţiei acordata angajatorului.

Pentru permisul de tip C nu este necesara obţinerea autorizaţiei, dar atât permisul C cât şi B îşi pierd valabilitatea daca deţinatorul pierde dreptul sau autorizaţia de şedere, iar daca cetaţeanul paraseşte ţara definitiv este obligat sa restituie permisul la administraţia comunala.

Asa cum spuneam mai sus, autorizaţia de ocupare se acorda în baza dovezii ca nu s-a gasit pe piaţa belgiana a muncii un lucrator pentru postul respectiv. Acordarea autorizaţiei se face dupa semnarea de catre angajator şi angajat a unui contract de munca. Pentru muncitorul care lucreaza pentru prima data în Belgia, cererea trebuie sa fie însoţita de un certificat medical din care sa reiasa ca este apt de munca. Actul poate fi eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii şi, daca este cazul, va fi tradus în una din limbile regiunii competente pentru eliberarea permisului de munca. (Rombel, Ghidul Romanului in Belgia).

Mai multe informaţii se gasesc la adresele: www.emploi.belgique.be, www.omfm.ro şi www.vmc.be.

Alte linkuri utile: www.diplomatie.be, www.eurovisa.info, www.emploi.wallonie.be, www.bruxelles.irisnet.be, www.vlaanderen.be/werk, www.dglive.be.

In conformitate cu articolele 2.3 * b) 38 ter & 3 d) din Decretul regal din 9 iunie 1999 cu privire la aplicarea Legii din 30 aprilie 1999 privind încadrarea în muncă a lucrătorilor străini, sunt scutiti de obligaţia de a obţine un permis de muncă cetatenii români si bulgari care se afla in posesia cardului electronic E + sau anexa 8 bis si in versiunea hartie.

(Rombel, Ghidul Romanului in Belgia).

Procedura accelerata de obtinere a permisului de munca:

Belgia are si o lista de meserii critice, adica meserii pentru carenu exista suficienti lucratori. În cazul în care doriti sa ocupati un loc de munca într-una din meseriile critice veti beneficia de o procedura accelerata şi simplificata de doar 5 zile. Aceasta masura a fot introdusa în 2006 si difera in cele 3 regiuni: valona, flamanda şi regiunea Bruxelles. Practica ne arata ca aceste demersuri sunt aproape imposibil de realizat în 5 zile, datorita procedurilor birocratice. Procedura este urmatoarea: angajatorul belgian introduce la Administraţia regionala competenta, cererea de autorizare de ocupare, formular tip, la care anexeaza urmatoarele documente:

– copie a contractului de munca semnat de catre angajator, în cazul în care legea solicita un contract scris;

– copie a paşaportului lucratorului, daca acesta nu este în Belgia, sau o copie a documentului eliberat de primaria de resort care atesta situaţia legala de sejur a lucratorului, daca acesta este deja prezent în Belgia.

În principiu, autorizaţia de ocupare va fi eliberata în urmatoarele 5 zile lucratoare. Angajatorul trebuie sa înmâneze angajatului o copie a autorizaţiei, în aşteptarea eliberarii permisului de munca de tip B. Copia ţine loc de permis de munca provizoriu. Administraţia regionala va transmite permisul de munca, pentru a fi înmânat lucratorului, fie la administraţia comunala aferenta locului de rezidenţa în Belgia, fie la Administraţia comunala aferenta locului în care este stabilita întreprinderea, daca angajatul nu este înca rezident în Belgia. (Rombel, Ghidul Romanului in Belgia)

Lista meseriilor fara lucratori, pe regiuni:

I. În Valonia: ingineri, învaţatori, asistenţi medicali, chimişti, farmacişti, biologi, funcţionari în asigurari, responsabili în gestionarea curenta a întreprinderilor, contabili, responsabili în vânzari şi produse, informaticieni, desenatori, tehnicieni în diverse domenii (auto, telecomunicaţii, etc.), operatori maşini-unelte, instalatori, tinichigii, carosieri, ţevari, fochişti, sudori, cazangii fier, electricieni şi asimilaţi, electromecanici şi asimilaţi, muncitori în industria lemnului, dulgheri, pictori, tâmplari, zidari, faianţari, bucatari, gestionari restauratori, patiseri/brutari, macelari.

II. În comunitatea germanofona: diriginte şantier, şef şantier, muncitor în extracţia şi prelucrarea pietrei, zidar şi faianţar, zugrav specializat în plafoane şi stucatura, betonist, turnator sapa, sticlar, dulgher acoperişuri, carmangeriu, tranşator, inginer IT, informatician, hotelier specializat, bucatar, ajutor bucatar, chelner, ajutor infirmier, tehnician agronom, muncitor în agricultura şi gradinarit, ajutor în zootehnie, şofer camion, muncitor în turnatorie, topitor, frezor, strungar, mecanic, lacatuş, asamblor şi montator maşini, lacatuş de reparaţii, mecanic auto, mecanic camioane, sudor, desenator tehnic, desenator în construcţii, electrician, electromecanic, electronist, macaragiu, asistent medical specializat, asistent medical licenţiat, secretara de direcţiune, secretara/ajutor secretariat, personal economic, personal juridic, personal contabil, personal bancar, cercetator în economie, personal coordonator, coordonator vânzari, personal gimnastica medicala, ergoterapeut, ajutor farmacist, învaţator în ciclul secundar, colaborator în serviciul extern, casier, vânzator, responsabil stoc, asistent social, consilier pentru probleme de munca şi profesionale, administrator imobil, şofer autobuz, personal pentru calcat.

III. În Flandra: inginer, asistent farmacist, personal medical şi de îngrijire calificat, desenator, tehnician, contabil, informatician specializat, responsabil în vânzari şi marketing, management general, responsabil producţie, lucrator agricol şi horticol, pietrar, marinar (pe apele interioare), şofer, ţesator, fabricant de ţipare, strungar, montator, instalator instalaţii sanitare şi încalzire centrala, sudor, tâmplar, dulgher, zidar, faianţar, stucatorist, meşter sticlar, ţiglar-şindrilar, tipograf, brutar, macelar, operator producţie alimentara, macaragist, maşinist şantiere.

IV. În Regiunea Bruxelles: arhitect (construcţii civile), inginer (în lucrari publice şi private), asistent medical, profesor de engleza în învaţamântul secundar inferior, învaţator în învaţamântul primar şi preşcolar, desenator în construcţii mecanice şi desenator în arhitectura, asistent social neerlandofon, tehnician în transmişii de date şi comutatii mecanice, tehnician în electronica, tehnician în climatizare, tehnician cu diploma (în electromecanica/construcţii/electricitate/electronica), contabil, informatician (inginer de soft, inginer de sistem, help desk, creator de site web, administrator de site web, webmaster, analist programator, programator, tehnician de întreţinere, gestionar de reţea), consilier de direcţie (cadru/ director comercial/director personal/analist financiar/responsabil de proiect), secretar, traducator, funcţionar în serviciul juridic, administrator de case de comerţ, instalator sanitar, electrician, tehnician în electromecanica, mecanic auto (electromecanic) şi camionagiu (mecanic de vehicule cu motor), montator de schele, zidar şi faianţar. (Rombel, Ghidul Romanului in Belgia)

Informatii utile despre cum sa muncesti legal in Belgia, cum sa devii persoana fizica autorizata (independent), cum sa iti echivalezi diplomele si sa urmezi cursuri de formare profesionala sau universitare, poti gasi gratuit:

-la Ambasada Romaniei la Bruxelles: http://bruxelles.mae.ro/node/258

-pe website-ul comunitatii de romani din Belgia, Rombel: http://www.rombel.com/ghidul-romanului-in-belgia.html

-la casa de cultura belgo-romana, Arthis: www.arthis.org

Esti roman in Franta

Cetăţenii români care doresc să lucreze în Franţa  trebuie sa obţină în prealabil o autorizaţie de muncă. Franţa a liberalizat, însă, accesul cetăţenilor statelor Uniunii Europene pe piaţa muncii, inclusiv în cazul României, pentru încă 150 de profesii şi meserii, în domenii precum construcţii, comerţ, agricultură, electricitate şi electronică, transporturi, logistică si turism, industria uşoară, industria de prelucrare a lemnului, informatică, cercetare, sistemul bancar şi al asigurărilor, comerţ, servicii casnice şi sănătate.

În a doua perioadă tranzitorie (1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011), exercitarea unei activităţi salariate se va face în continuare pe baza permisului de muncă.

Angajatorii francezi pot beneficia de o procedură de introducere a mâinii de lucru străine simplificată pentru 61 de meserii repartizate în şapte mari domenii de activitate. Pentru aceste meserii, oficiile pentru mâna de lucru străină nu consideră opozabilă situaţia ocupării forţei de muncă din Franţa.

 

Ce tip de permis trebuie să aibă un cetăţean din România pentru a putea intra pe piaţa muncii?

Salariaţii autorizaţi să ocupe un loc de muncă salariat pe o perioadă egală sau mai mare de 1 an primesc o carte de sejur CE valabilă 10 ani, purtând menţiunea „toate activităţile profesionale”

Salariaţii autorizaţi să lucreze pe o durată mai mică de 1 an primesc un permis de muncă provizoriu (APT) şi o carte de sejur CE valabilă pe perioada angajării, cu menţiunea „lucrător temporar – a se vedea APT”

Lucrătorii sezonieri primesc un contract de muncă sezonier vizat favorabil de către birourile pentru mâna de lucru străină care acordă permisul de muncă.

Ce criterii se aplică pentru eliberarea unui permis de muncă?

Cele 4 criterii de evaluare pentru a obţine un permis de muncă sunt următoarele:

 1. situaţia ocupării forţei de muncă pe piaţa franceză a muncii. Acest criteriu nu se aplică pentru meseriile afectate de penuria forţei de muncă (vezi lista de mai jos)
 2. respectarea de către angajator a legislaţiei muncii
 3. egalitatea de tratament în ceea ce priveşte remuneraţia
 4. condiţiile de cazare a salariatului

Ce procedură trebuie să urmeze un solicitant de loc de muncă pentru a obţine un permis de muncă?

Un solicitant de muncă nu poate veni în Franţa spontan pentru a căuta un loc de muncă. Într-adevăr, piaţa franceză a muncii nefiind deschisă, înscrierea la oficiile franceze pentru ocuparea forţei de muncă nu este posibilă. Acest lucru este valabil şi pentru meseriile afectate de penuria forţei de muncă menţionate în lista de meserii expusă mai jos. În ceea ce priveşte recrutarea, iniţiativa aparţine numai întreprinderii franceze, care poate publica o ofertă şi poate căuta candidaţi în afara Franţei.

Puteti obţine mai multe informaţii de aici:

-Ministerul însărcinat cu ocuparea forţei de muncă:
www.anaem.social.fr

-ANAEM (Agenţia Naţională de Primire a Străinilor şi Migraţiilor):
www.anaem.social.fr

 

 

Ce procedură trebuie să urmeze un angajator pentru a recruta lucrători originari din România?

Dosarul de solicitare a introducerii în Franţa trebuie să fie depus de către angajator la Direcţia departamentală de muncă, ocuparea forţei de muncă şi pregătire profesională (DDTEFP) pentru examinare.
Dacă locul de muncă propus figurează în lista de meserii deschise (cf. listei de meserii afectate de penuria forţei de muncă de mai jos), situaţia ocupării forţei de muncă în Franţa nu este opozabilă. Angajatorul este în acest caz scutit de publicarea ofertei mai întâi în Franţa.
Dacă locul de muncă nu figurează în lista de meserii deschise, angajatorul trebuie să dovedească prin toate mijloacele că nu găseşte profilul dorit pe piaţa franceză a muncii. ANPE emite un aviz care este transmis la DDTEFP, administraţia aptă să ia decizia.
În caz de răspuns favorabil, ANAEM adresează angajatorului o cerere de plată a unei redevenţe. La primirea plăţii, ANAEM organizează vizita medicală de aptitudini profesionale.
Un certificat de control medical îi este înmânat salariatului împreună cu contractul său de muncă sau permisul provizoriu de muncă.
Titlul de sejur este obligatoriu pentru sejururile de mai mult de trei luni. În acest caz, salariatul trebuie să se prezinte la serviciul pentru străini al prefecturii din locul său de reşedinţă sau la primărie, cu un exemplar din contractul de muncă vizat de DDTEFP, certificatul de control medical şi un document de călătorie (paşaport sau carte de identitate).

 

Lista meseriilor deschise

I: Construcţii şi lucrări publice
Sectorul Lucrări publice, beton, extracţii
Lucrător în domeniul lucrărilor publice
Lucrător în domeniul betonului
Lucrător în domeniul extracţiei de resurse solide
Sectorul construcţiilor (structuri de rezistenţă)
Lucrător în domeniul zidăriei
Montator de structuri metalice
Montator de structuri din lemn (dulgher)
Aplicator de învelişuri rigide (ex: montator de dale)
Aplicator de învelişuri flexibile (ex: montator de mochete)
Sectorul construcţii (finisaje)
Specialist în acoperişuri
Montatori de sisteme de închidere pentru tâmplărie (tâmplar, lăcătuş)
Montator placator mobilier şi aparatură (ex: instalator de rafturi, bucătării)
Tehnicieni şi agenţi administrativi în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice
Desenator în Construcţii şi lucrări publice
Metodist (Geometru)
Şef de studii tehnice în Construcţii şi lucrări publice
Şef de şantier în Construcţii şi lucrări publice
Şef de lucrări în Construcţii şi lucrări publice
II: Domeniul hotelier, restaurante şi alimentaţie publică
Responsabil de etaj
Bucătar
Lucrător policalificat în alimentaţia publică
Ospătar în alimentaţia publică
Preparator de produse din carne (măcelari)
III: Agricultură
Legumicultor-horticultor (numai sezonieri)
Arboricultor-viticultor (numai sezonieri)
Crescători de animale (crescători de porci, iepuri, păsări)
IV: Mecanică, prelucrarea metalelor şi industrii diverse
Construcţii mecanice şi prelucrarea metalelor
Lucrător specializat în şeminee şi burlane
Operator-reglor pe maşini-unelte
Lucrător ţevi industriale (debit şi asamblarea ţevilor)
Mecanic reglor
Stratificator-ştanţist (Ştanţist stratificator)
Controlor de producţie în construcţii mecanice şi prelucrarea metalelor
Altele
Operator pe maşini automate pentru produse electrice
Lucrător policalificat întreţinere (agent de întreţinere şi mentenanţă în industria construcţiilor)
Operator pe maşini de primă prelucrare a metalelor
Agent de încadrare pentru produse electrice şi electronice
Desenator-proiect construcţii mecanice
Tehnician de fabricare în domeniul construcţiilor mecanice şi al prelucrării metalelor
Tehnician de calitate în construcţii mecanice şi prelucrarea metalelor
Instalator-întreţinere ascensoare (şi alte sisteme mecanice)
V : Industrie de prelucrare
Conducător instalaţii în industria chimică şi de producere a energiei electrice
Conducător instalaţii în industria agroalimentară
Operator pe maşini şi aparate de fabricaţie în industria agroalimentară
Operator pe maşini de primă prelucrare a metalelor
Conducător instalaţii de producţie sticlă
Operator de formare (transformare) a sticlei
Conducător instalaţii de producţie ciment
Operator de producţie ceramică şi materiale de construcţii
Operator de producţie panouri pe bază de lemn
Operator de producţie paste pentru hârtie şi carton
Operator de producţie hârtie-carton
Operator de execuţie fasonare
Operator de prelucrare a cărnii (abator, pregătire, preparare)
Operator de fermentaţie artizanală (producţie de vin, bere, brânzeturi…)
VI: Comerţ şi vânzări
Ataşat comercial pentru echipamente profesionale
Ataşat comercial pentru bunuri intermediare şi materii prime
Ataşat comercial pentru servicii adresate întreprinderilor
Tehnician de vânzare la distanţă
Reprezentant la domiciliu
Comerciant (concepţie de puncte de vânzare în raze)
VII: Curăţenie
Spălător de geamuri specializat
Agent de întreţinere şi curăţenie urbană
Agent de întreţinere şi asanare

Un angajator poate obţine mai multe informaţii de aici:

-Spaţiu Forţă de Muncă Internaţională
www.emploi-international.org

-DDTEFP: Direcţia departamentală a muncii, ocupării forţei de muncă şi pregătirii profesionale; coordonate pentru fiecare departament la
www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html

-ANAEM (Agenţia Naţională de Primire a Străinilor şi Migraţiilor)
www.anaem.social.fr

 

Informatie preluata integral de pe website-ul EURES:

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=free&lang=ro&countryId=FR&fromCountryId=RO&accessing=0&content=1

Esti roman in Marea Britanie

Autorizarea pentru munca

Guvernul britanic a declarat ca va asigura cetatenilor bulgari si romani accesul gradat pe piata fortei de munca britanice, incepand de la 1 ianuarie 2007. Aceasta inseamna ca, dupa aceasta data, cetatenii din Bulgaria si Romania vor continua sa aiba nevoie de autorizare pentru a lucra in Marea Britanie. Daca va angajati fara obtinerea acestei autorizatii, atat dvs. cat si angajatorul dvs. va puteti face vinovati de un delict penal Pentru obtinerea acestei autorizatii, in mod normal vi se va cere sa obtineti un carnet de munca. Nu va fi insa nevoie sa obtineti carnetul de munca daca:

• sunteti exceptat de la cerintele de autorizare

sau

• veniti in Marea Britanie prin intermediul Schemei pentru Muncitorii Agricoli Sezonieri (SMAS) si detineti un carnet de munca valabil, emis de un operator SMAS;

sau

• vi s-a permis intrarea sau ramanerea in Marea Britanie inainte de 1 ianuarie 2007 si pasaportul dvs. este insotit de o conditie care limiteaza angajatorul la un anumit angajator sau categorie de angajare (de exemplu, daca va aflati deja in Marea Britanie ca detinator de permis de munca sau ca au pair). Daca aceasta permisiune de intrare sau de ramanere expira inainte ca dvs. sa indepliniti conditiile de exceptare de la cerintele pentru autorizarea pentru munca (v. paragraful 7 de mai jos) sau doriti sa ocupati alt loc de munca decat cel pentru care vi s-a dat permisiunea, este posibil sa aveti nevoie de un carnet de munca.

 
Exceptarea de la cerintele pentru autorizare pentru munca

 

Nu aveti nevoie de nici un document care sa ateste autorizarea pentru munca daca sunteti exceptat de la aceasta conditie. Daca sunteti exceptat, veti putea ocupa un loc de munca fara restrictii. Puteti, daca doriti, sa solicitati un certificat de inregistrare care sa confirme ca nu aveti restrictii in ocuparea unui loc de munca

Sunteti scutit de cerinta de a obtine autorizare pentru munca in Marea Britanie daca:
• aveti permisiunea de intrare conform Legii 1971 privind imigrarea si aceasta permisiune nu va impune restrictii in ce priveste ocuparea unui loc de munca in Marea Britanie. De exemplu, vi s-a permis sa ramaneti ca sot/sotie a unui cetatean britanic sau ca persoana aflata in intretinerea unui detinator de permis de munca;

• ati lucrat cu permisiune si fara intrerupere in Marea Britanie o perioada de 12 luni, care se incheie pe sau dupa 31 decembrie 2006. De exemplu, sunteti deja in Marea Britanie ca detinator de permis de munca sau in alta categorie care asigura permisiunea de a lucra (de exemplu, ca student, ati lucrat cu norma partiala timp de 12 luni fara intrerupere);
• asigurati servicii in Marea Britanie pentru un angajator aflat in alta parte a spatiului economic european;

• sunteti si cetatean al Marii Britanii sau al altui stat din spatiul economic european, altul decat Bulgaria , Romania sau Elvetia;

• sunteti membru al familiei unui cetatean din spatiul economic european, care isi exercita in Marea Britanie un drept prevazut in tratatul de aderare (cu exceptia cazului in care sunteti membru al familiei unui cetatean bulgar sau roman, supus cerintelor de autorizare pentru munca) sau sotul/sotia sau partenerul civil al unui cetatean britanic sau al unei persoane stabilite in Marea Britanie.

Puteti, de asemenea, constitui o exceptie de la cerintele de autorizare pentru munca daca aveti un nivel inalt de calificare. Pentru aceasta insa, va trebui sa demonstrati ca indepliniti anumite criterii si sa obtineti un certificat de inregistrare pe aceasta baza
Salariati cu nivel inalt de calificare

Pentru a fi considerat ca avand un nivel inalt de calificare, trebuie:

• sa obtineti un punctaj suficient in sistemul de puncte stabilit pentru actualul Program pentru Migrantii cu Inalta Calificare. Detalii suplimentare despre Programul pentru Migrantii cu Inalta Calificare, inclusiv atributele pentru care se acorda puncte, se gasesc pe pagina de http://www.workingintheuk.gov.uk

sau
• sa indepliniti criteriile pentru aprobarea permisiunii de ramanere, in conformitate cu actuala Schema Postuniversitara pentru Stiinta si Tehnologie sau cu Schema Postuniversitara Scotiana. Pentru a indeplini conditiile in acest sens trebuie ca, in ultimele 12 luni, sa fi obtinut o diploma sau un grad postuniversitar national (inclusiv masterat sau doctorat) din partea unei institutii de invatamant din Scotia, un grad cu second class honours sau mai mult intr-o disciplina aprobata de Ministerul Educatiei in conformitate cu Schema Postuniversitara pentru Stiinta si Tehnologie (ista acestor discipline poate fi gasita pe pagina de internet http://www.ind.homeoffice.gov.uk ), sau un masterat sau un grad postuniversitar in orice disciplina.Vom emite un certificat de inregistrare care sa confirme ca detinatorul nu este supus restrictiilor in ocuparea unui loc de munca in domeniul in care il consideram ca avand un nivel inalt de calificare.

Liber-profesionistii si autorizarea pentru munca

Daca lucrati ca liber-profesionist si va exercitati in acest sens un drept ce decurge din tratatul de aderare, nu aveti nevoie sa obtineti autorizatie pentru activitatea respectiva, dar s-ar putea, la cerere, sa fie nevoie sa dovediti ca sunteti cu adevarat liber-profesionist. Daca va exercitati un drept ce decurge din tratatul de aderare ca liber-profesionist, puteti solicita un certificat de inregistrare care sa confirme acest statut, dar acest lucru nu este obligatoriu, iar certificatul de inregistrare astfel obtinut nu va da dreptul de a lucra altfel decat ca liber-profesionist.

Studentii si autorizarea pentru munca

Daca sunteti student in Marea Britanie, puteti lucra pana la 20 ore pe saptamana fara a obtine un carnet de munca. Dar, daca doriti sa lucrati, este absolut necesar ca mai intai sa obtineti un certificat de inregistrare care sa confirme ca exercitati un drept inclus in tratatul de aderare, ca student. Acesta va va autoriza sa lucrati pana la 20 ore pe saptamana. Va trebui sa dovediti ca sunteti inscris la o institutie de invatamant cu statut legitim.

Daca sunteti student si doriti sa lucrati mai mult de 20 ore pe saptamana, va trebui sa obtineti un carnet de munca. Daca doriti sa va exercitati drepturile conform tratatului de aderare ca student si nu intentionati sa lucrati, nu vi se cere sa va inregistrati.

Carnetul de munca

Veti avea nevoie de o oferta de loc de munca in Marea Britanie inainte de a vi se putea elibera un carnet de munca si, daca aveti o astfel de oferta, trebuie sa obtineti un carnet de munca inainte de a incepe activitatea. Daca incepeti sa lucrati inainte de a va fi eliberat carnetul, munca va fi considerata ilegala. Carnetul de munca precizeaza cine este angajatorul detinatorului si, cu exceptia cazului in care este vorba de membri de familie autorizati, ocupatia sau categoria profesionala pentru care a fost eliberat.

Carnetul de munca nu este eliberat pe o perioada determinata, dar valabilitatea sa inceteaza odata cu activitatea pentru care a fost eliberat. Daca schimbati locul de munca, va trebui sa solicitati un nou carnet de munca, pentru noua activitate.

Carnetul de munca poate fi eliberat pentru urmatoarele categorii de activitati:

• personalul operational de la sol, de aeroport, al unei companii aeriene straine

• persoanele care lucreaza in regim au pair

• personalul de serviciu angajat in locuinte particolare

•angajati ai guvernelor straine

• medici cu grade postuniversitare, stomatologi si medici generalisti rezidenti

• personalul de serviciu particular angajat in resedintele diplomatice

• reprezentantii ziarelor, agentiilor de stiri sau companiilor de radio si televiziune straine

• reprezentantii unici ai firmelor straine

• profesorii si personalul didactic pentru limbi straine inclusi in programele de schimb aprobate

• asistentele medicale calificate in practica supravegheata

Conditiile pentru eliberarea unui carnet de munca pentru aceste categorii sunt prezentate aici: http://www.ambasada.ro/legislatie/tara/90/marea-britanie.html

Daca locul de munca vizat nu intra in nici una dintre categoriile de mai sus, carnetul de munca nu poate fi eliberat decat daca angajatorul a obtinut aprobarea pentru angajare, folosind procedurile curente valabile pentru permisele de munca. Ceea ce inseamna ca angajatorul trebuie mai intai sa obtina o scrisoare de aprobare pentru angajare de la Permise de Munca ( UK ).

Criteriile si procedurile pentru emiterea scrisorilor de aprobare conform procedurilor curente pentru permisele de munca se gasesc pe pagina de internet http://www.workingintheuk.gov.uk . Aprobarile conform procedurilor pentru permisele de munca se dau, in general, pentru activitati cu nivel inalt de calificare si in cazurile in care nu exista personal calificat rezident pentru a ocupa postul respectiv. Procedurile pentru permisele de munca includ insa si Schema
Sectoriala, prin care o cota stabilita de permise pot fi eliberate pentru munci necalificate din industria alimentara. Detalii suplimentare referitoare la Schema Sectoriala gasiti pe pagina de internet www.workingintheuk.gov.uk.

Chiar daca angajatorul obtine scrisoarea de aprobare de la Permise de Munca (UK), aceasta nu constituie o autorizare pentru munca. Trebuie sa trimiteti aceasta scrisoare, impreuna cu un formular BR3 completat, ca cerere pentru eliberarea unui carnet de munca. Abia dupa primirea carnetului de munca va puteti incepe activitatea pentru angajator.

Membrii familiei

Membrii bulgari si romani ai familiei unui cetatean bulgar sau roman care isi exercita un drept ce decurge din tratatul de aderare in Marea Britanie si este exceptat de la cerintele de autorizare pentru munca au dreptul de a primi un certificat de inregistrare, care confirma ca si ei sunt, la randul lor, exceptati de la aceste cerinte. Solicitarile in acest sens se fac prin completarea unui formular BR1. Rudele unui cetatean bulgar sau roman care isi exercita un drept ce decurge din tratatul de aderare in Marea Britanie si care provin din afara spatiului economic european pot solicita un permis de sedere pentru membrii de familie, prin intermediul unui formular BR5.

In cazul in care o persoana este cetatean bulgar sau roman si face parte din familia unui bulgar sau roman care se afla in Marea Britanie ca salariat, liber-profesionist sau student si nu este exceptat de la cerintele de autorizare pentru munca, ruda va trebui, la randul sau, sa obtina un carnet de munca pentru a putea lucra in Marea Britanie. Criteriile pentru eliberarea unui astfel de document sotului aflat in intretinere nu vor include insa testul de aptitudini sau conditia privind disponibilitatea fortei de munca locale. Carnetul de munca va confirma faptul ca persoana are permisiunea de a lucra ca membru de familie autorizat. Cererile in acest sens se vor face prin intermediul unui formular BR4 (v. paragrafele 20-21 de mai jos). Rudele unui bulgar sau roman detinator al unei autorizatii de munca si care provin dintr-un stat din afara spatiului economic european pot solicita autorizarea de sedere pentru membrii de familie. Aceasta se va face cu ajutorul unui formular BR6.
Va rugam sa retineti ca nu veti putea primi autorizarea pentru munca eliberata membrilor de familie autorizati daca sunteti ruda unei persoane detinatoare a permisului de munca eliberat conform Schemei pentru Muncitorii Agricoli Sezonieri sau a carnetului de munca eliberat pentru activitatea de au pair sau ca participant in Schema Sectoriala.

Munca fara permis

Dupa data de 1 ianuarie 2007, va deveni ilegal pentru orice angajator sa angajeze un cetatean bulgar sau roman obligat sa detina un carnet de munca dar care nu il detine, sau care presteaza alta activitate decat cea specificata in carnet. Daca sunt gasiti vinovati, angajatorii sunt pasibili de o amenda de maximum 5.000 lire sterline pentru fiecare astfel de salariat.
Dumneavoastra, salariatul, veti comite de asemenea o ilegalitate in aceasta situatie si, daca sunteti gasit vinovat, sunteti pasibil de o pedeapsa cu inchisoarea de pana la trei luni. Persoanelor care se fac vinovate de aceasta fapta li se poate oferi posibilitatea de a evita aducerea in judecata prin plata unei amenzi fixe de 1.000 lire sterline.

Sursa: www.oim.ro

Conditii de intrare si regim de sedere

Cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare in Marea Britanie pentru calatorii de scurta sedere de 90 de zile pe semestru.
Intrarea fara viza pe teritoriul Marii Britanii se face pe baza de pasaport sau carte de identitate valabile.
Legislatia in vigoare in Regatul Unit nu prevede procedura de inregistrare a cetatenilor (britanici sau straini) la consiliile sau sectiile locale de politie sau la alte institutii centrale sau locale ale statului.
Membrii de familie care nu sunt cetateni ai EEA (si sunt cetateni ai unor state pentru care este necesara obtinerea vizei de intrare in Marea Britanie) trebuie sa obtina un permis de familie EEA in cazul in care vin sa locuiasca impreuna cu sotul/sotia care este cetatean roman stabilit in Regatul Unit. Acest permis va fi obtinut inainte de efectuarea deplasarii in Marea Britanie. In cazul in care incearca sa intre pe teritoriul Marii Britanii fara un permis de familie EEA, li se poate refuza intrarea.
Accesul pe piata fortei de munca al cetatenilor romani, acesta este restrictionat si se poate face numai in baza unui permis de munca sau a unui permis eliberat in cadrul Sectors Based Scheme (Programului pe sectoare de activitate), in baza Highly Skilled Migrant Programme (Programului de migrare a fortei de munca cu inalta calificare) sau a Seasonal Agricultural Workers’ Scheme (Programului de angajare a muncitorilor agricoli sezonieri).

Informatia a fost preluata integral de pe website-ul Ambasadei Romaniei in Marea Britanie: http://www.ambasada.ro/legislatie/tara/90/marea-britanie.html

Esti roman in Germania

În cazul Germaniei, românii pot beneficia de locuri de muncă numai pe baza acordurilor bilaterale. Între Germania şi România există trei înţelegeri bilaterale privind schimbul de forţă de muncă (pentru lucrători sezonieri şi ajutor casnic, pentru lucrători oaspeţi şi pentru lucrători detaşaţi în baza contractelor de prestări servicii) reglementate prin acte normative.

 

Ce tip de permis trebuie să aibă un cetăţean din România pentru a putea intra pe piaţa muncii?

Cetăţenii romani pot solicita un loc de muncă numai dacă deţin un permis de muncă UE eliberat de Bundesagentur für Arbeit (Agenţia Federală a Muncii) (BA) şi pot fi angajaţi numai dacă posedă un astfel de permis. Cetăţenii romani au prioritate faţă de cei din ţări terţe (adica din afara UE) care ajung în Germania pentru a solicita un loc de muncă. Detinerea unui permis de munca UE, eliberat de catre una dintre Agentiile de Munca germane, de catre un lucrator roman, nu inseamna, in mod automat, ca persoana in cauza are acces pe piata muncii din celelalte tari membre UE care au impus masuri tranzitorii in acest domeniu. Astfel, un permis de munca german da posesorului dreptul de a munci doar in Germania.

Permisul de munca:

-poate fi eliberat de agentiile pentru munca;

-trebuie obtinut inainte de a incepe sa lucrezi la unul dintre locruile de munca din Germania;

Documente necesare pentru eliberarea permisului care iti permite accesul la locuri de munca in Germania:

-formular de solicitare pentru eliberarea unui permis de munca – UE;

-oferta de job a recrutorului/potentialulul angajator;

-chestionarul de completat de catre angajator cu privire la conditiile de angajare.

Pentru aceasta procedura de aprobare pentru locuri de munca in Germania nu se percep, de regulă, taxe.

Acordarea aprobarii unui permis pentru locuri de munca in Germania se stabileste conform Legii privind sederea si conform conventiilor bilaterale. Astfel, daca ai incheiat un contract de munca cu un angajator:

-primesti permis de munca pe o perioada de maximum 2 ani pentru locuri de munca in Germania in baza unei conventii bilaterale, iar daca de la inceput se stabileste ca indeplinirea contractului dureaza mai mult de doi ani se poate acorda aprobarea pe o durata maxima de 3 ani;

Potrivit conventiei bilaterale, drepturile salariale pentru locuri de munca in Germania ale lucratorilor romani trebuie sa corespunda nivelului stabilit de legislatia germana sau de contractele colective de munca din tara respectiva. Daca alegi unul dintre diversele locuri de munca in Germania trebuie sa stii ca salariului tau i se va aplica impozit pe venit.

Daca alegi locuri de munca in Germania in regim sezonier trebuie sa stii ca ai obligatia de a te asigura in sistemul de asigurari sociale german (asigurari sociale de boala, ingrijire, pensie, accident si somaj). In cazul in care alegi un job pe timp redus nu ai obligatia achitarii contributiilor de asigurari sociale de sanatate, ci doar asigurarea privata de sanatate incheiata de angajator.

În plus, pentru căutarea unui loc de muncă, se poate utiliza şi bursa locurilor de muncă online a Bundesagentur für Arbeit: www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Condiţiile în care se poate elibera un permis de muncă, în conformitate cu dispoziţiile privind angajarea lucrătorilor străini în Germania, pot fi accesate de pe pagina de Internet www.arbeitsagentur.de >> Unternehmen >> Arbeitskräftebedarf >> Beschäftigung >> Ausländer (www.arbeitsagentur.de >> Întreprinderi >> Cererea de forţă de muncă >> Ocuparea forţei de muncă>> Străini), in limba germana, engleza si franceza.

De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii?

Informaţii despre procedurile de obţinere a permisului de muncă se pot obţine la www.arbeitsagentur.de >> Unternehmen >> Arbeitskräftebedarf >> Beschäftigung >> Ausländer. (www.arbeitsagentur.de >> Întreprinderi >> Cererea de forţă de muncă >> Ocuparea forţei de muncă>> Străini). Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Oficiul central pentru plasarea forţei de muncă străine şi de specialitate) (ZAV) din Bonn (Villemombler Straße 76, Tel. +49 228 713 13 13), ai cărui consilieri EURES sunt conectaţi la reţeaua EURES, poate oferi informaţii suplimentare.

Puteţi, de asemenea, să contactaţi ZAV pe Internet la www.arbeitsagentur.de>> Partner vor Ort >> Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung (ZAV) [www.arbeitsagentur.de >> Partener la faţa locului >> Oficiul central pentru plasarea forţei de muncă străine şi de specialitate (ZAV)].

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si reteaua EURES:

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=free&lang=ro&countryId=DE&fromCountryId=RO&accessing=0&content=1&restrictions=1&step=2

Anunțuri

30 de gânduri despre „Dreptul tau în UE

 1. Gasesc acest site extraordinar ,tocmai de aceea incerc si eu a va ruga sa ma lamuriti daca puteti cu niste raspunsuri.Incepand cu anul 2000 am lucrat in Germania ca si lucrator sezonier in gastronomie .Pana in 2008 am lucrat la acelasi patron iar din 2008 lucrez la altul ,deci de 5 ani bineinteles 6-8 luni pe an .La ultimul meu loc de munca nu am primit nici o data un contract de munca desi de semnat am semnat intotdeauna ,pentru ca seful zice ca ala trebuie sa ramana la el .In schimb am primit inttotdeauna fluturasul de salariu ,cardul de sanatate etc..Intrebarea mea ar fi urmatoarea :unde as putea eu sa ma interesez exact ce perioada am lucrat in Germania si a 2-a intrebare ar fi :pot sa beneficiez cand va fi timpul de pensie sau toata perioada asta care am lucrat-o nu se stie nicaieri??/
  Va multumesc ,oseara frumoasa

  • Buna ziua, e bine ca ati pastrat fluturasii macar si cardul de sanatate. Trebuie sa va interesati la administratia fiscala din localittae daca va pot recunoaste anii lucrati pentru pensie sau chiar la Casa de Pensii. Trebuie sa va directioneze cineva. Succes!

  • Buna, de la 1 ianuarie 2014 nu mai aveti nevoie de permis de munca. Daca va veti cauta in dimeniul dvs., va trebui sa va adresati Ministerului Educatiei din Franta pentru echivalarea diplomelor. Succes!

   • Buna ziua, din 1 ianuarie nu s-a schimbat si acest lucru? Eu sunt scriitoare, nu am contract de munca nici in Romania. Sunt acum in Germania pentru 6 luni pentru ca prietenul meu are o bursa de studiu aici. Nu vreau sa ma angajez, insa nici nu vreau sa plec dupa 3 luni. Inca nu m-am inregistrat la Biroul de evidenta al populatiei. Ce se poate intampla daca nu ma inregistrez? Si daca ma inregistrez si ma cheama dupa 3 luni, cum pot face sa raman? Am citit de un contract independent, dar nu am inteles foarte mult.

 2. unde pot să mă informez dacă contractul de muncă este înregistrat si cât plătesc taxe din venitul brut în luxemburg? multumesc mult

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s