Stagii la Parlamentul European

Parlamentul European propune mai multe opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind astfel posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe despre această instituție și activitățile sale.
 Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Există mai multe tipuri de stagii:

 • opțiunea generală, deschisă oricărui candidat care îndeplinește criteriile necesare;
 • opțiunea jurnalism: candidații trebuie să facă dovada experienței profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociații de jurnaliști dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în domeniul jurnalismului recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate;
 • opțiunea „Premiul Saharov”: obiectivul acestui program este de a contribui la aprofundarea cunoștințelor privind acțiunile Parlamentului European în favoarea drepturilor omului și normele internaționale din acest domeniu. Acest stagiu se adresează candidaților cu un interes deosebit pentru chestiunile legate de drepturile omului.

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din Normele interne;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Aceste stagii se desfășoară pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi în niciun caz prelungite.

Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor:

 • Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)
  Perioada de stagiu: 1 martie – 31 iulie
 • Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)
  Perioada de stagiu: 1 octombrie – 28/29 februarie

Dintre cele 25 000 de persoane care încearcă în fiecare an să obțină un stagiu la Parlamentul European, sunt selecționate 600.

Pentru a candida la un stagiu trebuie să îndepliniți condițiile de mai sus și să completați formularul de candidatură online.
Înainte de a vă depune candidatura

 • Vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și Întrebările frecvente.
 • Pentru completarea fiecărei pagini a formularului dispuneți de 30 de minute. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd.
 • Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.
 • Candidații cu dizabilități trebuie să acorde o atenție deosebită dispozițiilor din formularul de candidatură care îi privesc.
 • Înscrierea la un stagiu nu poate fi modificată online. Aceasta se încheie și se transmite într-o singură etapă. După ce completați formularul, vă rugăm să vă asigurați, înainte de a-l trimite, că acesta este corect și complet.
 • Candidaturile incomplete se resping automat.
 • După ce ați validat/trimis candidatura online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți întotdeauna referire în viitoarea corespondență privind stagiul, precum și rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.

 

 

Stagii de formare

Parlamentul European le oferă tinerilor care dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare. Acestea sunt destinate în mod prioritar tinerilor care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani înainte de prima zi a stagiului.

Durata stagiilor de formare este de una până la patru luni, cu posibilitatea de a beneficia de o derogare.

(1) Stagii de formare neobligatorii

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatorii

 • Perioada de înscriere: 1 august – 1 octombrie
  Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 ianuarie
 • Perioada de înscriere: 1 decembrie – 1 februarie
  Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 May
 • Perioada de înscriere: 1 aprilie – 1 iunie
  Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 septembrie

(2) Stagii de formare obligatorii

Parlamentul European poate accepta candidații care îndeplinesc condițiile generale de admitere, în cazul în care un stagiu este obligatoriu:

 • în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituții de învățământ de nivel echivalent;
 • în cadrul pregătirii profesionale la nivel înalt organizate de o instituție fără scop lucrativ (mai ales institute sau organisme publice);
 • pentru a putea exercita o profesie,

pe baza unei justificări din partea acestor organisme/entități care acordă acces la exercitarea unei profesii.

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii

 • Termenul limită de înscriere: 1 octombrie
  Începerea stagiului: Între 1 ianuarie și 30 aprilie
 • Termenul limită de înscriere: 1 februarie
  Începerea stagiului: Între 1 mai și 31 august
 • Termenul limită de înscriere: 1 iunie
  Începerea stagiului: Între 1 septembrie și 31 decembrie

Pentru a putea candida la un stagiu, trebuie să îndepliniți condițiile de admitere și să completați formularul de candidatură online.

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Prin urmare, vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și pagina cu întrebări și răspunsuri.

Pentru a vă depune candidatura în cadrul direcțiilor generale care corespund mai bine profilului dumneavoastră, puteți citi descrierea acestora apăsând pe butonul de informații i de pe ultima pagină a formularului de candidatură sau vizitând site-ul web al Secretariatului General al Parlamentului European.

Înscrierea nu poate fi modificată online și se completează și se depune într-o singură etapă. După completarea formularului de candidatură online, vă rugăm să verificați conținutul său înainte de a apăsa butonul de „trimitere”.

N. B.: Candidaturile incomplete se resping automat.

După ce ați confirmat/trimis formularul de candidatură online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondență privind stagiul, iar anexat primiți rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.

 

 

<!–

Stagii pentru persoanele cu dizabilități

Parlamentul European promovează egalitatea de șanse și încurajează candidaturile femeilor și bărbaților cu dizabilități pentru programele sale de stagiu.

Parlamentul European oferă stagii remunerate persoanelor cu dizabilități, ca o măsură de discriminare pozitivă menită să faciliteze integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități.

Aceste stagii sunt accesibile atât persoanelor care dețin o diplomă universitară sau o diplomă echivalentă, cât și persoanelor cu studii medii. (Articolul 22 din Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European referitor la calificările academice necesare pentru admiterea pentru un stagiu plătit nu se aplică acestui program).

Principalul obiectiv al programului este de a le oferi persoanelor cu dizabilități o experiență profesională interesantă și semnificativă și, în același timp, ocazia de a se familiariza cu activitățile Parlamentului European.

Aceste stagii sunt acordate pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi prelungite. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că efectuarea unui stagiu nu conferă stagiarilor dreptul de angajare ulterioară în cadrul Parlamentului European: funcționarii sunt recrutați pe baza concursurilor organizate de EPSO; personalul contractual este angajat pe baza cererilor de exprimare a interesului publicate de EPSO.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere.

 • Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)
  Începerea stagiului: 1 martie
 • Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)
  Începerea stagiului: 1 octombrie

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.

Candidații pentru acest program trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate;
 • să aibă peste 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive;
 • să poată atesta existența unei dizabilități (certificat medical sau certificatul de încadrare în grad de handicap emis de autoritatea națională).

Dacă vă numărați printre candidații selecționați de direcția generală unde doriți să efectuați stagiul, veți fi rugați să furnizați următoarele documente:

 • un document care să ateste dizabilitatea dumneavoastră, recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară candidată;
 • un formular privind amenajarea spațiului în mod rezonabil, completat în detaliu.
  Se vor întreprinde toate eforturile necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, în limita posibilului și în mod rezonabil (astfel cum stabilește comitetul responsabil pentru măsurile rezonabile pentru amenajarea spațiului). Completarea respectivului formular nu constituie o garanție că toate măsurile solicitate vor fi întreprinse.
 • un plic sigilat cu mențiunea „confidențial” care să conțină un document care atestă diagnosticul dumneavoastră și fișa dumneavoastră medicală, ambele traduse în engleză sau franceză;
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate;
 • o copie a ultimei diplome de studii sau a diplomei/diplomelor universitare, după caz;
 • formularul de candidatură semnat.

Orice informație furnizată cu privire la dizabilitatea dumneavoastră va fi tratată ca fiind absolut confidențială și doar de către personalul Parlamentului European responsabil de analizarea aranjamentelor rezonabile pentru a asigura adaptările specifice necesare la locul de muncă și pentru a vă ajuta la căutarea unei locuințe și a mijloacelor de transport accesibile și de a vă oferi asistență.

În cazul în care sunteți selecționat, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • convenția de stagiu;
 • declarația de confidențialitate semnată.

Dacă sunteți interesat de un astfel de stagiu, vă rugăm să citiți descrierea programului de stagii pentru persoanele cu dizabilități, Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European și informațiile practice referitoare la Bruxelles și Luxemburg.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că stagiile se desfășoară în principal la Bruxelles sau la Luxemburg.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de candidatură online. Vă rugăm să rețineți faptul că, în cazul în care formularul de candidatură online rămâne inactiv timp de 90 de minute, datele pe care le-ați introdus se pierd. Formularul nu poate fi modificat ulterior și se completează și se depune într-o singură etapă. Completați formularul, apoi, înainte de a-l trimite, vă rugăm să vă asigurați că este complet.

După validarea/trimiterea formularului de candidatură, veți primi automat la adresa de e-mail furnizată un mesaj de confirmare și o copie a candidaturii dumneavoastră. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondență privind stagiul, și legătura către rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acestei candidaturi în cazul în care vi se oferă un stagiu.

În cazul în care nu reușiți să completați formularul de candidatură online, vă rugăm să contactați Unitatea pentru stagii prin e-mail (stages@europarl.europa.eu)pentru a solicita un formular de candidatură în format Word.

Puteți consulta și:

 

 

–>

Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior

Aceste stagii sunt acordate doar absolvenților de universități sau de instituții echivalente. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene și, în special, a Parlamentului European.

Candidații pentru un stagiu de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate pe o perioadă de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

 • Data de începere a stagiului: 1 ianuarie
  Perioada de înscriere: 15 iunie – 15 august (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 April
  Perioada de înscriere: 15 septembrie – 15 noiembrie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 July
  Perioada de înscriere: 15 decembrie – 15 februarie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 October
  Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita suprasolicitarea sistemului, vă sfătuim să nu amânați înscrierea până în ultima zi.

Stagiile de traducere se desfășoară la Luxemburg.

Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2016 este de 1 252,62 EUR pe lună.

Dacă sunteți interesat(ă) de un stagiu de traducere adresat absolvenților învățământului superior, vă rugăm să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • formularul de înscriere completat și semnat corespunzător,
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate,
 • copii ale diplomelor și certificatelor dumneavoastră,
 • o copie a foii matricole aferente studiilor efectuate, dacă este disponibilă.

În această etapă, nu trebuie trimise documente justificative. Acestea vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceți de etapa de preselecție.

În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, aceasta va fi valabilă numai dacă trimiteți toate documentele menționate mai sus.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de înscriere online.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Vă recomandăm așadar ca, înainte de a completa formularul de înscriere, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Odată trimis, formularul de înscriere nu mai poate fi modificat online. El se completează și se depune într-o singură etapă. Un model de formular de înscriere este disponibil (a se vedea linkul de mai jos) pentru a vă ajuta să vă pregătiți candidatura înainte de înscrierea online.

NB: Vă recomandăm să păstrați o copie a numărului care vă este atribuit la validarea formularului de înscriere online.

 

 

Stagii de formare în domeniul traducerilor

Parlamentul European le oferă candidaților care dețin, înainte de termenul de depunere a candidaturii, o diplomă care atestă studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare în domeniul traducerilor. Aceste stagii sunt destinate, în special, candidaților care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani până în prima zi a stagiului.

Candidații pentru un stagiu de formare în domeniul traducerilor trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare ;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Durata stagiilor de formare în domeniul traducerilor este cuprinsă între una și trei luni. Cu titlu excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

 • Data de începere a stagiului: 1 ianuarie
  Perioada de înscriere: 15 iunie – 15 august (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 April
  Perioada de înscriere: 15 septembrie – 15 noiembrie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 July
  Perioada de înscriere: 15 decembrie – 15 februarie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 octombrie
  Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita suprasolicitarea sistemului, vă sfătuim să nu amânați înscrierea până în ultima zi.

Stagiile de formare în domeniul traducerilor se desfășoară la Luxembourg.

Stagiarii care efectuează un stagiu de formare în domeniul traducerilor primesc o bursă lunară. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2016 este de 307,20 EUR pe lună

Dacă sunteți interesat (ă) de un stagiu de formare în domeniul traducerilor, vă rugăm să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • formularul de înscriere completat și semnat corespunzător,
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate,
 • copii ale diplomelor și certificatelor dumneavoastră,
 • și o copie a foii matricole aferente studiilor efectuate, dacă este disponibilă.

În această etapă, nu trebuie trimise documente justificative. Acestea vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceți de etapa de preselecție.

În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, aceasta va fi valabilă numai dacă trimiteți toate documentele menționate mai sus.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de înscriere online.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Vă recomandăm așadar ca, înainte de a completa formularul de înscriere, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Odată trimis, formularul de înscriere nu mai poate fi modificat online. El se completează și se depune într-o singură etapă. Un model de formular de înscriere este disponibil (a se vedea linkul de mai jos) pentru a vă ajuta să vă pregătiți candidatura înainte de înscrierea online.

NB: Vă recomandăm să păstrați o copie a numărului care vă este atribuit la validarea formularului de înscriere online.

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s